Jungle_landing

"Jungleekspeditionen" - til læreren

Formål

  • Med udgangspunkt i en given scene, skal eleven producere en skønlitterær tekst, som beskriver scenen
  • Eleven skal udbygge scenen, med både tekst og indhold som passer til genre og situation

 

Fælles mål

Dansk, Teknologiforståelse

  • Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog 

  • Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning 

  • Eleven kan med digitale teknologier fremstille digitale artefakter, der passer til genre og situation. 

 

Eleven udvikler kompetencer i

  • 3D design, rummelig forståelse
  • Design af en brugeroplevelse
  • Logisk tankegang, Computationel tænkning
  • Kollaboration

Praktisk information

 

Fag                   Dansk, Teknologiforståelse

Målgruppe       6-9 klasse

Varighed          4 lektioner

 

Forud for dette forløb skal eleven klædes på til at benytte Crey som platform. Til dette er der en vejledning, som elever kan tilgå via startskærmen på Crey. Det anbefales at eleverne får to lektioner til at gennemgå vejledningerne, så de opnår en basal mestring af Creys værktøjer.

 

Scenen lægger op til at eleverne arbejder kreativt med sproget med udgangspunkt i en rejse gennem et junglelandskab, som byder på visuelle og auditive indtryk. Dette sker ved at elever skriver en tekst, som beskriver rejsen gennem junglen. Herefter kan elever arbejde med meddigtning, både i skrift og ved at modellere scenen yderligere med 3D indhold og funktionalitet.

Ressourcer

 

Crey video tutorials på Youtube (Youtube playliste)

 

Video tutorials til Jungleekspeditionen

 


Ekstra udfordringer


Her kan du hente minispillet, bygget på scenen, Jungleekspeditionen.

Til eleven - Udfordringerne: Informationer, videoer

Du starter i en scene, hvor du ikke kan gøre noget, men kun iagtage hvad der sker. Din opgave er at bruge sproget til at beskrive hvad du ser og hører. Løs opgaverne i teams på 2- 3. 

 

Her er både videovejledninger og informationer til opgaven

Åbn en scene

Åbn en scene:


Når du har downloaded filen "jungle",

viser videoen hvordan du åbner scenen i Crey

Gem en scene

Gem en scene:


Når du er færdig med at arbejde på en scene i Crey, 

viser videoen hvordan du gemmer i Crey

Indsæt tekst i Crey 

Tekst i Crey:


Videoen viser hvordan du indsætter tekstmekanik i Crey.

Her er oversigtkort over området

CREATENSE er skabt af Gameworkshop, i samarbejde med BitGlobe Aps. © Gameworkshop 2018. www.gameworkshop.dk